April 19, 2010

kalau qp's dengan sengajanya menumpahkan air di baju kesayangan anda, apakah tindakan yang barangkali anda lakukan ? :P

suruh dia beli baju baru utk i.

i'll answer u. honestly.

No comments: